Naujienos

Kvietimas į Vidaus audito tarnybų vadovų ir vidaus auditorių profesinių gebėjimų tobulinimo kvalifikacijos kėlimo seminarą

2019 m. birželio 12-14 d. Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija ir Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutas organizuoja vidaus audito tarnybų vadovų ir vidaus auditorių kvalifikacijos kėlimo seminarą „Vidaus auditorių profesinių gebėjimų tobulinimas“ (pridedama seminaro programa). Seminaras vyks Konferencijų centre, „Palangos žuvėdra“, Meilės alėja 11, Palanga.

Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vedamam seminarui dalyvio mokestis
netaikomas.

Kvietimas į kvalifikacijos kėlimo seminarą

Šių metų birželio 6-8 d. Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija ir Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutas organizuoja vidaus audito tarnybų vadovų ir vidaus auditorių kvalifikacijos kėlimo seminarą „Vidaus auditorių profesinių gebėjimų tobulinimas“. Seminaras vyks Konferencijų centre, „Palangos žuvėdra“, Meilės alėja 11, Palanga.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vedamam seminarui dalyvio mokestis netaikomas.

Kvietimas į kvalifikacijos kėlimo seminarą

Šių metų spalio 20 d. 9.00 val. Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija ir Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutas organizuoja vidaus audito tarnybų vadovų ir vidaus auditorių kvalifikacijos kėlimo seminarą „Viešieji pirkimai: ką turi žinoti vidaus auditorius“. Seminaras vyks Kėdainių savivaldybėje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

 

 

Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių profesinių gebėjimų tobulinimo seminaras Visagine

Šių metų birželio 7-9 dienomis Visagino rekreacijos paslaugų centre vyko Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacijos kvalifikacijos kėlimo seminaras, kurio metu dalyviai gilino žinias valdant korupcijos riziką investiciniuose projektuose, viešųjų pirkimų sutarčių vertinimo, individualių darbo santykių reglamentavimo, asmens duomenų apsaugos srityse. Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito analizės skyriaus vedėjas A. Grodzenskis ir vyr. specialistė […]