Narystė

Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacijos nariu tampama asmeniui pateikus asociacijos tarybai rašytinį prašymą apie pageidavimą tapti asociacijos nariu. Tarybos teikimu, sprendimą dėl asmens priėmimo į asociaciją priima Visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

REGISTRACIJOS ANKETA-PRAŠYMAS

Laukeliai pažymėti * yra privalomi.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Prašau mane priimti į Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacijos narius.

Aš informuotas, kad nario mokestis mokamas už einamuosius kalendorinius metus, mokesčio suma yra 14,50 € ir jis yra pervedamas naudojant šiuos rekvizitus:

Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija
Kodas 300563959
Liepų g. 15-12, 33121 Molėtai
Banko sąsk. LT 74 7300 0101 5185 3970
,,Swedbank“ AB

Sutinku ir esu informuotas, kad narystė bus aktyvuota tik po nario mokesčio apmokėjimo.


APIE SAVE PATEIKIU ŠIUOS DUOMENIS: