Šių metų birželio 6-8 d. Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija ir Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutas organizuoja vidaus audito tarnybų vadovų ir vidaus auditorių kvalifikacijos kėlimo seminarą „Vidaus auditorių profesinių gebėjimų tobulinimas“. Seminaras vyks Konferencijų centre, „Palangos žuvėdra“, Meilės alėja 11, Palanga.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vedamam seminarui dalyvio mokestis netaikomas.