2019 m. birželio 12-14 d. Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacija ir Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutas organizuoja vidaus audito tarnybų vadovų ir vidaus auditorių kvalifikacijos kėlimo seminarą „Vidaus auditorių profesinių gebėjimų tobulinimas“ (pridedama seminaro programa). Seminaras vyks Konferencijų centre, „Palangos žuvėdra“, Meilės alėja 11, Palanga.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vedamam seminarui dalyvio mokestis netaikomas.