Šių metų birželio 7-9 dienomis Visagino rekreacijos paslaugų centre vyko Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacijos kvalifikacijos kėlimo seminaras, kurio metu dalyviai gilino žinias valdant korupcijos riziką investiciniuose projektuose, viešųjų pirkimų sutarčių vertinimo, individualių darbo santykių reglamentavimo, asmens duomenų apsaugos srityse. Finansų ministerijos Vidaus audito ir finansų kontrolės metodologijos departamento Vidaus audito analizės skyriaus vedėjas A. Grodzenskis ir vyr. specialistė R. Uldukienė pristatė vidaus audito tarnybų veiklos per 2016 metus analizę, analizės rezultatų reikšmę viešųjų juridinių asmenų vidaus audito plėtojimui, vidaus audito tarnybų veiklos problemas.
Atvykusius į miestą vidaus auditorius pasveikino Visagino savivaldybės administracijos direktorius Sergej Mickevič. Laisvalaikiu renginio dalyviai turėjo progą susipažinti su Visagino miestu, jame vykstančiu kultūriniu ir sportiniu gyvenimu. Svečiai lankėsi Visagino kultūros centre ir susipažino su vietos tautinių bendruomenių papročiais bei tradicijomis, o taip pat, padedant olimpiniam vicečempionui Jevgenijui Šuklinui, susipažino su Visagino mieste įrengtais sporto stadionais, aikštynais. Dauguma renginio dalyvių mieste lankėsi pirmą kartą, todėl pažintis paliko gražius ir šiltus prisiminimus apie Visaginą. Dėkojame Visagino miesto atstovams – Savivaldybės administracijos direktoriui Sergej Mickevič, Savivaldybės tarybos nariui Jevgenijui Šuklinui – už nuoširdų ir šiltą priėmimą.